Opłata rekrutacyjna - księgowanie (rekrutacja dodatkowa)

Ostatnim dniem nadania opłaty rekrutacyjnej (zlecenia transakcji) na studia z kwalifikacją tj. kierunki studiów stacjonarnych jest 5 październik (poniedziałek). Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty w systemie IRK i nieprzesyłanie dowodów wpłat na adres e-mail. Opłaty są księgowane w ciągu kilku dni. Opłaty dokonane w ostatnich dniach rejestracji zostaną zaksięgowane najpóźniej w dniu 7 października (środa) o godz. 9:00.
Kandydacie, jeśli w środę (7 października) o godz. 9:00 nadal na Twoim koncie w IRK będzie widoczny komunikat "BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ", wówczas prosimy o wysłanie do godz. 13:00 e-maila na adres: rekrutacja@uksw.edu.pl z plikiem zawierającym dowód uiszczenia opłaty (skan dowodu opłaty wniesionej w siedzibie banku lub potwierdzenie z konta internetowego lub skan dowodu wniesienia opłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej -> w temacie maila należy wpisać: OPŁATA-nr PESEL kandydata).
Przypominamy, że opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków/specjalności w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych:

za pierwszy zapis wnosi opłatę w wysokości 85 zł,                
za każdy następny zapis – 60 zł,
odrębnie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 
Opłata za rekrutację na kierunki, na których wszyscy kandydaci muszą przystąpić do egzaminu wstępnego wynosi 100zł. Dotyczy to kierunków:
1) dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
- studia I stopnia: komunikacja medialno-kulturowa,
- studia II stopnia: specjalność komunikacja medialno-marketingowa
2) teologia:
- studia jednolite magisterskie: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, spec. nauczycielsko-katechetyczna
4) specjalistyczne studia teologiczne (w jęz. polskim):
- studia II stopnia.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach