Rekrutacja uzupełniająca (studia stacjonarne II stopnia)

Informujemy, że w systemie IRK prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na studia II stopnia na następujących kierunkach:

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
- filologia polska (studia stacjonarne II stopnia)
- kulturoznawstwo (studia stacjonarne II stopnia).

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:
Ostatni dzień rejestracji oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 16 października (do godz. 23:59)
Ogłoszenie wyników: 20 października (godz. 12:00)
Przyjmowanie dokumentów: 22 października (miejsce i godziny zostaną podane na kontach kandydatów zakwalifikowanych).

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
- chemia (studia stacjonarne II stopnia)

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:
Ostatni dzień rejestracji oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 19 października (do godz. 23:59)
Egzamin wstępny dla absolwentów studiów I. stopnia kierunków innych niż chemia: 20 października (szczegóły na kontach kandydatów w IRK)
Ogłoszenie wyników: 21 października (godz. 12:00)
Przyjmowanie dokumentów: 22 października (miejsce i godziny zostaną podane na kontach kandydatów zakwalifikowanych).


Po zarejestrowaniu się i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej - prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@uksw.edu.pl potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów, którzy już widzą na swoim koncie opłatę rekrutacyjną). 

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków/specjalności w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych:

za pierwszy zapis wnosi opłatę w wysokości 85 zł,                
za każdy następny zapis – 60 zł,
odrębnie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach