Opłata rekrutacyjna - księgowanie

Ostatnim dniem nadania opłaty rekrutacyjnej (zlecenia transakcji) na studia z kwalifikacją jest 9 lipca (piątek) - dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych oraz niektórych kierunków studiów niestacjonarnych, tj. pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia.
Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty w systemie IRK i nieprzesyłanie dowodów wpłat na adres e-mail. Opłaty są księgowane w ciągu kilku dni. Opłaty dokonane w ostatnich dniach rejestracji zostaną zaksięgowane najpóźniej w dniu 14 lipca (środa) do godz. 9:00.
 
Kandydacie, jeśli w środę (14 lipca) o godz. 9:00 nadal na Twoim koncie w IRK będzie widoczny komunikat "BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ", wówczas prosimy o wysłanie do godz. 13:00 e-maila na adres: rekrutacja@uksw.edu.pl z plikiem zawierającym dowód uiszczenia opłaty w terminie (potwierdzenie z konta internetowego lub skan dowodu opłaty wniesionej w siedzibie banku lub skan dowodu wniesienia opłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej -> w temacie maila należy wpisać: OPŁATA-nr PESEL kandydata).

Przypominamy, że opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków/specjalności w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych:
za pierwszy zapis wnosi opłatę w wysokości 85 zł,                
za każdy następny zapis – 60 zł,
odrębnie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Opłata za rekrutację na kierunku, na którym wszyscy kandydaci muszą przystąpić do egzaminu wstępnego wynosi 100zł. Dotyczy to tylko kierunku "specjalistyczne studia teologiczne" (studia II stopnia stacjonarne w języku polskim).

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach