Statystyki rekrutacji 2021/2022

Przedstawiamy statystyki ubiegłorocznej rekrutacji na wszystkie kierunki studiów. Zawierają m.in. progi punktowe z jakimi zakwalifikowano ostatnią osobę w ramach limitu miejsc.

Kierunek 

limit miejsc

Liczba osób/miejsce

Próg punktowy (ostatnia osoba w limicie)

Psychologia

110

14,31

74,00

Kierunek lekarski

120

13,73

77,60

Ekonomia

80

7,81

68,00

Komunikacja medialno-kulturowa

30

6,27

67,20

Pielęgniarstwo

40

6,08

57,50

Zarządzanie publiczne

40

5,98

61,10

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

40

5,65

57,50

Prawo

250

5,18

73,40

Pedagogika

40

5,13

56,50

Stosunki i prawo międzynarodowe

100

4,64

66,15

Socjologia

70

4,51

60,30

Dziennikarstwo ogólne

90

4,03

63,90

Pedagogika specjalna

30

3,90

54,60

Informatyka

115

3,77

60,40

Administracja

120

3,75

57,60

Muzeologia

30

3,37

62,00

Filologia włoska

55

3,27

67,20

Chemia

40

2,98

50,40

Archeologia

30

2,90

57,30

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

80

2,80

51,10

Kulturoznawstwo

60

2,75

61,90

Człowiek w cyberprzestrzeni

70

2,74

56,50

Ochrona środowiska

50

2,72

53,80

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

20

2,65

50,60

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

30

2,53

62,00

Historia

60

2,32

61,80

Europeistyka

35

2,26

57,10

Filologia polska

70

2,11

63,70

Historia sztuki

50

2,10

60,60

Politologia

50

2,08

54,70

Matematyka

90

2,04

62,00

Biologia

80

2,03

51,60

Nauki o rodzinie

30

1,83

48,50

Praca socjalna

50

1,80

57,60

Fizyka

25

1,64

54,4

Inżynieria środowiska

50

1,48

42,40

Filozofia

60

1,47

54,50

Ochrona dóbr kultury i środowiska

40

1,28

44,00

Filologia klasyczna

30

1,23

45,20

Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczno-cywilna

25

1,16

33,90

Prawo kanoniczne - specjalność administracyjno-sądowa

20

0,85

 

Teologia - spec. ogólna

25

0,72

 

Teologia - spec. nauczycielsko-katechetyczna

20

0,30

 

 

Studia niestacjonarne z kwalifikacją

Kierunek 

limit miejsc

Liczba osób/miejsce

Próg punktowy (ostatnia osoba w limicie)

Kierunek lekarski 80 4,16 56,7

Psychologia

100

2,80

51,5

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

60

1,15

27,6

Pedagogika

50

0,92

 

Pedagogika specjalna

50

0,36

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach