Rekrutacja dodatkowa na studia z kwalifikacją

W terminie od 6 sierpnia (od godz. 12) do 12 września (do końca dnia) odbywała się rekrutacja dodatkowa na STUDIA Z KWALIFIKACJĄ tj. studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa).

Lista kierunków, na które odbywała się rekrutacja dodatkowa (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

• WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU
studia I stopnia:
biologia (32)
inżynieria środowiska (31)
studia II stopnia:
biologia (9)
inżynieria środowiska (10)
 
• WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
studia I stopnia:
filozofia (15)
ochrona środowiska (25)
studia II stopnia:
filozofia (24)
ochrona środowiska (11)
 
• WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH
studia I stopnia:
informatyka (40)
matematyka (30)
fizyka (15)
chemia (30)
studia II stopnia:
informatyka (20)
matematyka (25)
fizyka (19)
chemia (12)

• WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
studia I stopnia:
pedagogika - studia niestacjonarne (10)
jednolite studia magisterskie:
pedagogika specjalna (20)
pedagogika specjalna - studia niestacjonarne (20)
studia II stopnia:
pedagogika (20)
pedagogika - studia niestacjonarne (20)
 
• WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
studia I stopnia:
archeologia (4)
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (5)
historia (19)
historia sztuki (7)
ochrona dóbr kultury i środowiska (22)
zarządzanie dziedzictwem kulturowym (9)
studia II stopnia:
archeologia (11)
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (10)
historia (20)
historia sztuki (13)
zarządzanie dziedzictwem kulturowym (10)
 
• WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
studia I stopnia:
filologia polska (35)
filologia klasyczna (32)
filologia włoska (9)
studia II stopnia:
filologia polska (11)
filologia klasyczna (6)
filologia włoska (15)
kulturoznawstwo (28)
 
• WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI
studia I stopnia:
administracja (24)
stosunki i prawo międzynarodowe (4)
człowiek w cyberprzestrzeni (5)
studia II stopnia:
administracja (55)
stosunki i prawo międzynarodowe (26)
bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej (36)
 
• WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO
jednolite studia magisterskie:
prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna (12)
prawo kanoniczne – specjalność administracyjno-sądowa (17)
 
• WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ
studia I stopnia:
nauki o rodzinie (30)
studia II stopnia:
nauki o rodzinie (21)
 
• WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
studia I stopnia:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna: komunikacja medialno-kulturowa (2)
jednolite studia magisterskie:
teologia: specjalność nauczycielsko-katechetyczna (19)
teologia: specjalność teologia ogólna (18)
studia II stopnia:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2)
specjalistyczne studia teologiczne (22)
 
• WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
studia I stopnia:
europeistyka (9)
politologia (12)
praca socjalna (10)
studia II stopnia:
bezpieczeństwo wewnętrzne (19)
politologia (15)
socjologia (25)
 
• WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM
studia I stopnia:
pielęgniarstwo (12)
 

TERMINARZ REKRUTACJI DODATKOWEJ:

Początek zapisów: 6 sierpnia (godz. 12:00)
Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 12 września (do końca dnia)
Ogłoszenie wyników: 17 września (godz. 14:00) -> na kontach kandydatów w systemie IRK (zakładka 'wyniki rekrutacji').
Przyjmowanie dokumentów: 20, 21 września (I. tura). Przeprowadzenie II. tury przyjmowania dokumentów uzależnione jest od niewypełnienia limitu miejsc w I. turze.

Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym od rekrutacji podstawowej, dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.
Osoby, które brały udział w rekrutacji podstawowej, tj. wniosły wówczas opłatę rekrutacyjną, która przypisana została do kierunku/kierunków, za rekrutację dodatkową wnoszą opłatę w wysokości 60 zł za każdy zapis na kierunek.
Osoby, które zapisały się w rekrutacji podstawowej na kierunek/kierunki, ale nie wniosły opłaty rekrutacyjnej, wnoszą opłatę tylko za kierunki w rekrutacji dodatkowej wg zasady 85 zł za pierwszy zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej, 60 zł za każdy kolejny zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej (z wyjątkiem kandydatów na kierunek specjalistyczne studia teologiczne (studia stacjonarne II stopnia), dla których opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł).

Więcej informacji w harmonogramie rekrutacji dodatkowej na studia z kwalifikacją.
Kierunki dostępne są w systemie IRK.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach