PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA W UKSW W REKRUTACJI DODATKOWEJ: (STUDIA Z KWALIFIKACJĄ): ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE ZE STANEM PANDEMII, MIEJSCA PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW - II. TURA

UWAGA!

DOKUMENTY MOGĄ SKŁADAĆ TYLKO OSOBY, KTÓRE NA SWOIM KONCIE W IRK ZOSTANĄ ZAPROSZONE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Szczegóły na kontach kandydatów w IRK (zakładka "wyniki rekrutacji") i poniżej

Przed złożeniem dokumentów koniecznie zapoznaj się z informacjami zawartymi poniżej. Brak spełnienia poniższych wymogów spowoduje, że kandydat nie będzie mógł wejść na teren uczelni.

OBOWIĄZKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANE OD KANDYDATÓW SKŁADAJĄCYCH DOKUMENTY 


MIEJSCA i GODZINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

KAMPUS DEWAJTIS

  1. WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH (filologia polska, filologia klasyczna, filologia włoska, kulturoznawstwo)
    22-23 września w godzinach od 9:00-15:00, Dewajtis 5, pok. 214, 215

 
KAMPUS WÓYCICKIEGO


WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH (archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska)
22 września w godzinach (9:00-13:00), Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 320

WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ (nauki o rodzinie)
22-23 września w godzinach (10:00-14:30), Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 208

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY (europeistyka, politologia, praca socjalna, bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia)
22 września w godzinach 9:00-15:00, Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 107, 108

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach