Ogłoszenie wyników na studia z kwalifikacją (rekrutacja dodatkowa)

17 września o godzinie 14:00 w systemie IRK na kontach kandydatów (w zakładce 'wyniki rekrutacji') zostały opublikowane wyniki kwalifikacji w rekrutacji dodatkowej (dotyczy kierunków, dla których rejestracja zakończyła się 12 września). Wyniki kolejnej kwalifikacji (o ile komisja rekrutacyjna dla danego kierunku będzie taką przeprowadzać) zostaną opublikowane na kontach kandydatów w IRK zgodnie z harmonogramem rekrutacji dodatkowej.

Pozycja na liście oznacza pozycję na liście rankingowej, czyli liście wszystkich kandydatów na dany kierunek (również w przypadku osób wpisanych na listę rezerwową, bądź niezakwalifikowanych -> tzn. nie jest to pozycja na liście rezerwowej, czy liście niezakwalifikowanych).

Rodzaje komunikatów o wyniku kwalifikacji dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie wyświetlanych na kontach w IRK:

-> zakwalifikowany (kandydat może składać dokumenty na studia -> złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem przyjęcia na studia niezależnie od miejsca zajmowanego na liście rankingowej; nr miejsca na liście rankingowej nie zmienia się -> ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW OZNACZA PRZYJĘCIE NA STUDIA).
Wykaz wymaganych dokumentów

-> wpisany na listę rezerwową (kandydat oczekuje na dalsze decyzje komisji rekrutacyjnych zgodnie z harmonogramem rekrutacji -> najbliższy komunikat [a więc ewentualna zmiana z "wpisany na listę rezerwową" na "zakwalifikowany"] może pojawić się 21 września do godz. 20 -> jeśli o tej godzinie komunikat nie zmieni się, oznacza to, że kandydat nadal znajduje się na liście rezerwowej)*

* na kierunkach prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji (administracja, stosunki i prawo międzynarodowe, człowiek w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej) możliwy jest scenariusz, w którym Komisja Rekrutacyjna WPiA zaprosi do złożenia dokumentów w pierwszej turze osoby z najwyższą punktacją na liście rezerwowej z zastrzeżeniem, że złożenie dokumentów nie będzie gwarantowało przyjęcia na studia (przyjęte zostaną te osoby, które złożą dokumenty i będą miały najwyższą punktację - do wyczerpania limitu miejsc).

-> niezakwalifikowany

Komunikaty wyświetlane są w zakładce: 'wyniki rekrutacji'.


POTENCJALNE SYTUACJE KWALIFIKACYJNE ->

PYTANIE DOTYCZĄCE PIERWSZEJ LUB KOLEJNYCH TUR PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

->> "co zrobić, gdy jestem zakwalifikowany/a na więcej niż jeden kierunek studiów?"

ODP: W sytuacji, gdy dana osoba zapisała się na dwa/lub więcej kierunków studiów i została zakwalifikowana na dwa/lub więcej kierunków, może złożyć dokumenty na jednym z nich, bądź na dwóch kierunkach .

PYTANIE DOTYCZĄCE DRUGIEJ TURY:

->> "co zrobić, gdy jestem zakwalifikowany/a na jednym kierunku i złożę dokumenty w pierwszej turze, a na innym jestem na liście rezerwowej, natomiast w drugiej turze zostanę tam zakwalifikowany/a?"

ODP: W sytuacji, gdy dana osoba zapisała się na więcej niż jeden kierunek studiów i została zakwalifikowana np. na jednym kierunku ("kierunek A"), natomiast na kolejnym ("kierunek B") znajduje się na liście rezerwowej, a w dalszych turach zostanie przesunięta do listy zakwalifikowanych, wówczas może odebrać dokumenty z "kierunku A" w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej i złożyć na "kierunku B”, chyba że osoba ta decyduje się na podjęcie jednocześnie dwóch kierunków.


Przypominamy, że kandydat, który jest studentem UKSW na określonym kierunku i nie został skreślony z listy studentów tego kierunku, nie może zostać przyjęty na ten kierunek studiów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach