Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Rozpoczęła się rekrutacja na studia. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Tegoroczna rekrutacja na studia rozpoczęła się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 7 czerwca o godz. 12.00.

Na studiach, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa) rejestracja w systemie IRK potrwa do 8 lipca (do końca dnia). Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 19 lipca o godz. 12:00. Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych odbędzie się w kolejnych dniach, według terminów określonych w harmonogramie rekrutacji.

Są to:

  • studia stacjonarne na wszystkich kierunkach
  • studia niestacjonarne na pięciu kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski, psychologia.

Na studiach, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty - do wyczerpania limitu miejsc.

Są to:

  • studia niestacjonarne na wszystkich kierunkach z wyjątkiem kierunków: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski, psychologia
  • studia stacjonarne na kierunku specjalistyczne studia teologiczne (studia w języku angielskim)
     

Zapraszamy do zapoznania się z:
- zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki studiów
- szczegółowym harmonogramem rekrutacji

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach