Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) na koncie kandydata w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

UMIESZCZENIE PLIKU ZE ZDJĘCIEM NA KONCIE KANDYDATA W IRK

Informujemy, że zdjęcie do ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) można umieścić na swoim koncie w IRK [jako plik jpg]. System IRK jest cały czas czynny dla wgrywania zdjęć -> nie ma tutaj daty granicznej.

Osoby, które wgrały plik ze zdjęciem prosimy o cierpliwe oczekiwanie na weryfikację fotografii.
Nieumieszczenie zdjęcia na koncie w IRK nie skutkuje wykluczeniem z kwalifikacji (wgranie zdjęcia jest natomiast konieczne do wydrukowania z konta kandydata w IRK ankiety kandydata oraz podania o wydanie ELS, które są wymagane przy składaniu dokumentów).

WNIESIENIE OPŁATY ZA ELS

Kandydaci na studia, na których prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne wnoszą opłatę za ELS dopiero po opublikowaniu wyników -> opłatę wnoszą wyłącznie osoby zaproszone do złożenia dokumentów (zakwalifikowane).

Opłatę należy wnieść na numer konta widoczny na podaniu o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).
UWAGA: jest to inny numer, niż ten, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.


Opłata wynosi 22zł.

Informacja dla osób, które posiadają ELS UKSW i biorą udział w rekrutacji 2022/23:
Osoba, która posiada ELS UKSW (np. aktualnie studiuje lub złożyła egzamin licencjacki/magisterski, ale nie odebrała jeszcze dyplomu) może nie wnosić opłaty za ELS (o ile na ELS jest jeszcze miejsce na hologramy przedłużające ważność legitymacji). Jeśli osoba ta zdecyduje się nie wnosić opłaty za ELS, wówczas w momencie składania dokumentów nie składa strony z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz:
a) jeżeli zmienia wydział, musi zgłosić w dziekanacie właściwym dla kierunku, na który teraz się rekrutuje, że posiada ELS wydaną na innym wydziale (kandydat informuje dziekanat, że posiada aktualnie ELS oraz informuje, na jakim wydziale legitymacja została wydana);
b) jeżeli pozostaje na tym samym wydziale, zgłasza w dziekanacie fakt, że posiada ELS UKSW (kandydat informuje dziekanat, że posiada aktualnie ELS UKSW).

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach