PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA STACJONARNE

TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW wg harmonogramu rekrutacji

REKRUTACJA DODATKOWA

SZCZEÓŁWE INFORMACJE NA KONCIE KANDYDATA

DEWAJTIS 5

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

teologia, chrześcijańska turystyka religijna, dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno – kulturowa, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalistyczne studia teologiczne

pokój 48 (Stary Gmach, parter)
w godzinach 10:00 – 13:00

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO

prawo kanoniczne specjalność kanoniczno-cywilna, prawo kanoniczne specjalność administracyjno - sądowa

poziom 0, pokój 54, w godzinach 9.00- 14.00

WYDZIAŁ NAUK  HUMANISTYCZNYCH

filologia polska, filologia klasyczna, filologia włoska, muzeologia

sale: 214, 215 w godzinach 9.00-15.00

 

WÓYCICKIEGO 1/3

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

filozofia, ochrona środowiska

20.09 w godzinach 9.00-12.00 bud. 23, sala 308

21.09 w godzinach 9.00-12.00 i 14.00-16.00 bud 23, sala 308

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU

biologia, inżynieria środowiska

bud. 23, sala 409, w godzinach 9.00-14.00

WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ
nauki o rodzinie

bud. 23, sala 102, w godzinach: 11.00-15.00

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH

archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, bibliotekarstwo, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym

bud. 23, sala 320, w godzinach 9.00-13.00

WYDZIAŁ SPOŁECZNO – EKONOMICZNY

bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia menedżerska, europeistyka, politologia, praca socjalna, socjologia

bud. 23, pok. 105, 106, w godzinach od 9.00-13.00

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia niestacjonarne)

bud. nr 15: pokój 1504, 1505, w godzinach 9.00-12.00 oraz 12.30-14.30

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH

informatyka, chemia, matematyka, fizyka

bud. 21, sala 119, w godzinach: 10.00-13.00

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

administracja, stosunki i prawo międzynarodowe, bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

bud. 21, sala 033 parter, w godzinach 10.00-14.00

WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM

pielęgniarstwo

bud. 19, parter, w godzinach 9.30-14.30

WYKAZ DOKUMENTÓW (link)

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA CUDZOZIEMCÓW (link)

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach