Statystyki rekrutacji letniej 2022/2023

Przedstawiamy progi punktowe oraz liczbę osób na miejsce w rekrutacji 2022/23 (próg punktowy to punktacja ostatniej osoby mieszczącej się w limicie):

Kierunek

Liczba osób/miejsce

Próg punktowy

Psychologia

15,0545 (1656/110)

77,20

Kierunek lekarski

11,8667 (1424/120)

79,90

Ekonomia

6,9100 (691/100)

69,85

Stosunki i prawo międzynarodowe

5,7200 (572/100)

71,25

Zarządzanie publiczne

5,7200 (286/50)

68,40

Informatyka

4,6174 (531/115)

69,20

Prawo

4,1724 (1210/290)

73,60

Socjologia

4,2286 (296/70)

76,00

Administracja

3,7833 (454/120)

62,60

Człowiek w cyberprzestrzeni

3,3429 (234/70)

59,30

Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

3,4000 (102/30)

55,80

Inżynieria środowiska

3,2667 (98/30)

73,80

Europeistyka

3,2000 (112/35)

63,90

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3.0600 (153/50)

57,30

Pielęgniarstwo

3,2833 (197/60)

56,60

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

2,7500 (220/80)

55,35

Politologia

2,5400 (127/50)

59,80

Biologia

2,3714 (166/70)

62,20

Historia

2,2500 (135/60)

60,60

Archeologia

2,1750 (87/40)

57,80

Ochrona dóbr kultury i środowiska

2,1000 (84/40)

54,40

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

2,1600 (54/25)

53,10

Filologia klasyczna

2,1250 (85/40)

57,60

Kulturoznawstwo

2,0800 (156/75)

59,70

Ochrona środowiska

2,0200 (101/50)

54,60

Filologia włoska

1,9700 (197/100)

62,00

Chemia

1,9250 (77/40)

48,80

Dziennikarstwo ogólne

2,3222 (209/90)

65,77

Komunikacja medialno-kulturowa

2,1333 (64/30)

69,78

Filologia polska

1,9375 (155/80)

63,20

Matematyka

1,7778 (160/90)

60,40

Pedagogika - doradztwo edukacyjno-zawodowe

1,8667 (56/30)

45,00

Prawo kanoniczne spec. adm.-sądowa

1,8000 (18/10)

46,95

Historia sztuki

1,6400 (82/50)

59,20

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

1,4857 (52/35)

49,70

Filozofia

1,5143 (106/70)

51,90

Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną

1,5000 (45/30)

46,50

Fizyka

1,1667 (35/30)

47,60

Pedagogika specjalna - pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową

1,1667 (35/30)

35,70

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach