Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne

W terminie od 5 sierpnia (od godz. 12) do 11 września (do końca dnia) odbędzie się rekrutacja dodatkowa na studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa).

Lista kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja dodatkowa:

STUDIA I STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

WYDZIAŁ

KIERUNEK

WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ

nauki o rodzinie

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY.SNŚ

informatyka
matematyka
fizyka
chemia

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO

prawo kanoniczne-sp. kanoniczno-cywilna
prawo kanoniczne-sp. administracyjno-sądowa

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

filologia polska
filologia klasyczna
filologia włoska
muzeologia

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

filozofia
ochrona środowiska

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia niestacjonarne)

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

dziennikarstwo ogólne
komunikacja medialno-kulturowa
chrześcijańska turystyka religijna
teologia: specjalność teologia ogólna

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU

biologia
inżynieria środowiska

WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM

pielęgniarstwo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH

archeologia
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
historia
historia sztuki
ochrona dóbr kultury i środowiska
zarządzanie dziedzictwem kulturowym

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

europeistyka
politologia
praca socjalna

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

administracja

 

STUDIA II STOPNIA:
 

WYDZIAŁ

KIERUNEK

WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ

nauki o rodzinie

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY.SNŚ

informatyka
matematyka
fizyka
chemia

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

filologia polska
filologia klasyczna
filologia włoska
kulturoznawstwo

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

filozofia
ochrona środowiska

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
specjalistyczne studia teologiczne

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU

biologia

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH

archeologia
bibliotekarstwo
historia
historia sztuki
zarządzanie dziedzictwem kulturowym

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

bezpieczeństwo wewnętrzne
ekonomia menedżerska
politologia
socjologia

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

administracja
stosunki i prawo międzynarodowe
bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

 

 


TERMINARZ REKRUTACJI DODATKOWEJ:

Początek zapisów: 5 sierpnia (godz. 12:00)
Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 11 września (do końca dnia)
Ogłoszenie wyników: 19 września (godz. 12:00) -> na kontach kandydatów w systemie IRK (zakładka 'wyniki rekrutacji').
Przyjmowanie dokumentów: 20, 21 września (pierwszy termin). Przyjmowania dokumentów w kolejnym terminie (drugim) uzależnione jest od niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie.

Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym od rekrutacji podstawowej, dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.

Więcej informacji w harmonogramie rekrutacji dodatkowej.
Kierunki dostępne są w systemie IRK.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach