Ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

19 września o godzinie 12:00 w systemie IRK na kontach kandydatów (w zakładce 'Zgłoszenia rekrutacyjne') zostaną opublikowane wyniki kwalifikacji na kierunkach, na których rejestracja zakończyła się 11 września (rekrutacji dodatkowej).

Rodzaje komunikatów o wyniku kwalifikacji dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie wyświetlanych na kontach w IRK:

-> zakwalifikowany (kandydat może składać dokumenty na studia -> złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem przyjęcia na studia niezależnie od miejsca zajmowanego na liście. UWAGA: komisja rekrutacyjna może zakwalifikować na dany kierunek więcej osób niż wynosi limit miejsc) -> wymagane dokumenty

-> lista rezerwowa (kandydat oczekuje na dalsze decyzje komisji rekrutacyjnych zgodnie z harmonogramem rekrutacji)
powyżej listy rezerwowej znajduje się lista osób zakwalifikowanych, czyli osób z najwyższą punktacją (PRZYKŁAD: kandydat znajduje się na 30. miejscu na liście rezerwowej przy założeniu, że lista zakwalifikowanych liczy 30 osób -> wówczas taki kandydat znajduje się na 60. miejscu listy rankingowej, czyli listy zawierającej wszystkich kandydatów).

-> niezakwalifikowany


Przypominamy, że kandydat, który jest studentem UKSW na określonym kierunku i nie został skreślony z listy studentów tego kierunku, nie może zostać przyjęty na ten kierunek studiów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach