Historia

Studia na kierunku historia na UKSW pasjonatom przeszłości dają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy od starożytności do współczesności oraz  poznania warsztatu badawczego historyka. Bogaty program studiów wzbogacony jest m.in. o dzieje Mazowsza (historię regionu, kulturę, zabytki).

Wykładowcy są członkami prestiżowych gremiów naukowych, eksperckich, samorządowych oraz instytucjonalnych w kraju i za granicą. Wiele osiągnięć naukowo-dydaktycznych Instytut zawdzięcza profesorom, którzy zajmują się historią wojskowości, przemian ustrojowych w Polsce po 1945 r. oraz historii Kościoła w Polsce w XX w. (prof. Jan Żaryn, prof. Antoni Dudek, prof. Janusz Odziemkowski).

Studenci historii na UKSW mogą uczestniczyć w pracy kół naukowych: m.in. Koła Studentów i Doktorantów Historii UKSW oraz w cyklu wykładów Res Gestae.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych oraz innych instytucjach, związanych z historią. Po odpowiednim przygotowaniu mogą także podjąć pracę nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Instytut Historii podpisał kilka umów ze szkołami podstawowymi i średnimi na terenie Warszawy, które umożliwiają odbycie praktyk pedagogicznych. 

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Czas: studia licencjackie: 3 lata; studia magisterskie 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Moduły

Studia licencjackie:

  • ogólnohistoryczny,
  • dziedzictwo historyczne Polski i regionu,
  • przygotowanie do zawodu nauczyciela historii i WOS-u.

 Studia magisterskie:

  • historia XX wieku,
  • przygotowanie do zawodu nauczyciela historii i WOS-u.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku historia na UKSW można pracować m.in. w:

  • muzeach i archiwach,
  • instytucjach historycznych (np. Instytut Pamięci Narodowej),
  • bibliotekach, wydawnictwach i redakcjach czasopism historycznych,
  • biurach podróży,
  • oświacie.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej z toku studiów

Historia prowadzona jest przez Wydział Nauk Historycznych. Więcej informacji na www.

Kryteria przyjęć 

Wymagane dokumenty na historię

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach