Studia niestacjonarne

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne są prowadzone na następujących kierunkach (na niektórych kierunkach, oznaczonych * decyzja, czy rekrutacja będzie przeprowadzona, zapadnie do końca maja 2018 r.):

 

1) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

filozofia* studia I stopnia | studia II stopnia

ochrona środowiska* studia I stopnia | studia II stopnia

psychologia jednolite studia magisterskie

 

2) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

informatyka studia I stopnia | studia II stopnia

matematyka studia I stopnia | studia II stopnia

 

3) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:

bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia | studia II stopnia

ekonomia | studia I stopnia

ekonomia menedżerska* | studia II stopnia

europeistyka* studia I stopnia | studia II stopnia

historia sztuki* studia I stopnia | studia II stopnia

politologia* studia I stopnia | studia II stopnia

praca socjalna* studia I stopnia

socjologia* studia I stopnia | studia II stopnia

 

4) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

filologia polska studia I stopnia | studia II stopnia

kulturoznawstwo studia I stopnia | studia II stopnia

 

5) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:

pedagogika studia I stopnia | studia II stopnia

pedagogika specjalna studia I stopnia | studia II stopnia

 

6) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

administracja studia I stopnia | studia II stopnia

człowiek w cyberprzestrzeni* studia I stopnia

prawo jednolite studia magisterskie

 

7) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:

prawo kanoniczne (specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa) jednolite studia magisterskie

migrantologia* studia I stopnia

 

8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

nauki o rodzinie studia I stopnia | studia II stopnia

 

9) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

teologia (specjalność: teologia ogólna) jednolite studia magisterskie

religioznawstwo* studia I stopnia

 

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc, z wyłączeniem kierunków studiów niestacjonarnych I stopnia: pedagogika oraz pedagogika specjalna, prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych, dla których obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne jak dla studiów I stopnia stacjonarnych.

Dla kierunków studiów I stopnia niestacjonarnych: pedagogika oraz pedagogika specjalna w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów I stopnia stacjonarnych pedagogika oraz pedagogika specjalna, zawartych w § 3 pkt 6 załącznika nr 1 do uchwały rekrutacyjnej 2018/19.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach