Opłata rekrutacyjna - księgowanie (rekrutacja dodatkowa)

W dniu 16 września (niedziela) upłynął termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej w rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne. Opłaty są księgowane w ciągu kilku dni. Wpłaty wniesione w ostatnim dniu tj. 16 września, powinny zostać zaksięgowane najpóźniej w dniu 20 września (czwartek) do godz. 9:00. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty w systemie IRK.

Rekrutacja na pielęgniarstwo

Uruchomiona została rekrutacja na kierunek pielęgniarstwo (studia w języku polskim oraz studia w języku angielskim). Rejestracja odbywa się w systemie IRK w następujących terminach: 5 września (pierwszy dzień rejestracji) - 25 września (ostatni na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej). Czytaj więcej

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

1 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich na następujących kierunkach studiów (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne II stopnia

1 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia stacjonarne.

Terminy składania dokumentów na studiach niestacjonarnych

Kampus Wóycickiego

Dojazd

Mapa kampusu

Czytaj więcej

Informacja o trwającej rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa do 16 września (rejestracja w systemie IRK). Rekrutacja dodatkowa jest prowadzona na tych kierunkach, na których nie został wypełniony limit miejsc oraz kierunki uzyskały zgodę Przewodniczącego UKR. Szczegółowe informacje: Czytaj więcej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do ELS na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Liczba osób na miejsce w rekrutacji podstawowej

Liczba osób na miejsce dla studiów STACJONARNYCH I stopnia i jednolitych magisterskich Czytaj więcej

Rozmowy kwalifikacyjne na dziennikarstwo i teologię (studia I stopnia/jednolite mgr)

Publikujemy szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na kierunki prowadzone przez Wydział Teologiczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia (studia stacjonarne) oraz informacje organizacyjne. Przypominamy, że przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rozmowy odbędą się w dniach 18 września (wtorek) w godz. 9-15 w kampusie przy ul. Dewajtis 5: Czytaj więcej

Kandydaci na studia II stopnia - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych,Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Teologiczny

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na studiach II stopnia
 
Dla kandydatów z kierunków innych niż "macierzyste" (wybrane) - przy rejestracji należy wskazać (przykład dla kierunku biologia):

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną (studia I stopnia oraz jednolite mgr stacjonarne) [rekrutacja dodatkowa]

Kandydaci z maturą zagraniczną, podobnie jak kandydaci z maturą polską, rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl).
Jeśli kandydat posiada zarówno maturę polską, jak i maturę zagraniczną powinien dokonać wyboru (w systemie IRK) jednej z tych matur.

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (studia II stopnia stacjonarne) [rekrutacja dodatkowa]

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne, którzy posiadają dyplom zagraniczny przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 18 września 2018 (od godz. 13:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Wykaz sal: plik pdf.

Kandydaci z maturą IB/EB

Kandydatom z Maturą Międzynarodową i Europejską są proszeni o przesyłanie na adres e-mail Biura Rekrutacji skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 16 września (niedziela, do końca dnia).

Uwaga kandydaci ze starą maturą (do roku 1991 r.)

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie z maturą uzyskaną do roku 1991 r. (skala ocen 2-5) są proszeni o przesyłanie skanów/zdjęć dokumentów potwierdzających wykształcenie na adres irk@uksw.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać "matura skala 2-5").

Informacja dla osób ze "starą maturą" (skala ocen 1-6, 2-5), którzy przystąpili do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach