Pedagogika

Studia na kierunku pedagogika na UKSW to dobry wybór dla tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu wychowania, wspierać rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także pracować w zawodzie nauczyciela. 

Wykładowcy na kierunku pedagogika są tak doświadczonymi dydaktykami, jak i pasjonatami nauki, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem w przyjaznej atmosferze. Pod ich okiem studenci mogą zdobyć kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, umiejętności w zakresie profesjonalnej działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz stawiania diagnozy. 

Szeroki wachlarz specjalizacji na tym kierunku pozwala wybrać ścieżkę kształcenia dopasowaną do zainteresowań studenta. Program studiów, oparty na historii oraz filozofii myśli pedagogicznej, jest uzupełniony przedmiotami z dziedzin psychologii, edukacji i wychowania.

Na terenie UKSW mieści się nowoczesne przedszkole, nad którym Wydział sprawuje merytoryczną opiekę. Studenci mogą tam odbyć praktyki studenckie i nabyć kompetencje zawodowe niezbędne w dalszej pracy. 

Poziom kształcenia: studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Czas: studia licencjackie: 3 lata; studia magisterskie 2 lata.

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne.

Specjalności

Studia licencjackie:

  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

Studia magisterskie:

  • pedagogika pracy z zarządzaniem personelem,
  • pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka,
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku pedagogika na UKSW można pracować m.in. w:

  • przedszkolach i szkołach,
  • urzędach pracy,
  • human resources,
  • ośrodkach wychowawczych i adopcyjnych.
  • kuratoriach i ośrodkach pomocy społecznej.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, biologia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Studia niestacjonarne licencjackie:

W postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują zasady obliczania końcowego wyniku analogiczne do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów I stopnia stacjonarnych pedagogika.

Studia niestacjonarne magisterskie:

W postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują zasady obliczania końcowego wyniku analogiczne do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów II stopnia stacjonarnych.

Pedagogika prowadzona jest przez Wydział Nauk Pedagogicznych. Więcej informacji na stronie www.

Kryteria przyjęć 

Wymagane dokumenty na pedagogikę studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach