Pedagogika specjalna

Studia na kierunku pedagogika specjalna na UKSW przygotowują studentów do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego – nauczyciela, wychowawcy, rehabilitanta, terapeuty, pracującego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Doświadczona kadra naukowa skupia się na przekazaniu studentom cennej wiedzy z zakresu specyfiki rozwoju człowieka w toku życia i projektowania oraz wdrażania działań edukacyjnych i wspierających. Praktyczne umiejętności można zdobyć podczas zajęć w pracowniach: Dydaktyki i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Arteterapii i Tyflorehabilitacyjnej oraz w ramach praktyk.

Program studiów na kierunku pedagogika specjalna na UKSW obejmuje przedmioty z wielu dziedzin m.in. biomedycyny, pedagogiki, psychologii czy nauk społecznych. Studia pozwalają na zyskanie umiejętności, związanych ze wsparciem osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Studia kształcą pedagogów specjalnych, którzy są przygotowani do pracy z różnymi grupami odbiorców. 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie

Czas: studia jednolite magisterskie: 5 lat

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Moduły:

  • pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową
  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną
  • tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym.
     

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku pedagogika specjalna na UKSW można pracować m.in. w:

  • w przedszkolach, szkołach (specjalnych oraz w ramach edukacji włączającej),
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych,
  • organizacjach pozarządowych.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, biologia.

Studia niestacjonarne magisterskie

w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego analogiczne do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku pedagogika specjalna.

Pedagogika specjalna prowadzona jest przez Wydział Nauk Pedagogicznych. Więcej na www.

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na pedagogikę specjalną studia stacjonarne i niestacjonarne

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach