Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Celem kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW jest kształcenie nauczycieli, którzy potrafią świadomie, twórczo i efektywnie wspierać rozwój dziecka. Doświadczona kadra akademików dba o to, aby studenci uzyskali najnowszą wiedzę z pedagogiki i psychologii o wspomaganiu rozwoju dziecka. Pomaga także rozwinąć umiejętności posługiwania się innowacyjnymi metodami i formami prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym z wykorzystaniem współczesnych technologii cyfrowych.

Kierunek wyróżniają zajęcia i praktyki w Niepublicznym Przedszkolu UKSW, które znajduje się na terenie kampusu na ul. Wóycickiego. Wyposażone jest  w sale z lustrami weneckimi, co umożliwia studentom obserwację i analizę aktywności dzieci. W trakcie studiów  zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach z tablicami interaktywnymi oraz w Pracowniach: Artystycznej i Pomocy Dydaktycznych. 

Program studiów prowadzony jest zgodnie ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz współczesną, najnowszą wiedzą z zakresu filozofii wychowania, pedagogiki, psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji artystycznej i ekologicznej.

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW posiadają kwalifikacje nauczycielskie do pracy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu oraz  klasach I–III szkoły podstawowej.

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie

Czas: studia jednolite magisterskie: 5 lat

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku pedagogika na UKSW można pracować m.in. w:

  • przedszkolach,

  • szkołach podstawowych w klasach I -III,

  • instytucjach opiekuńczych oraz wychowawczych

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, biologia.

Studia niestacjonarne magisterskie:

Dla kierunków pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego analogiczne do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzona jest przez Wydział Nauk Pedagogicznych. Więcej informacji na www.

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach