Prawo

Kierunek  prawo na UKSW od lat cieszy się uznaniem i wysoką pozycją w ogólnopolskim rankingu Perspektyw.  Wykładają tu m.in. doświadczeni sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, eksperci Sejmu i Senatu oraz pracownicy ministerstw. 

 Program studiów uwzględnia różne obszary wiedzy prawniczej. Wzbogacony jest o teorię i filozofię prawa, doktryny polityczno-prawne oraz o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, również podstawową wiedzę ekonomiczną. Studia przygotowują studentów do kontynuacji pracy zawodowej w sądach, prokuratorach, korporacjach prawniczych, instytucjach publicznych. 

Studenci ostatnich lat studiów na kierunku prawo na UKSW mogą uczestniczyć w pracach badawczych, w zajęciach z metodologii badań, a także warsztatach z tworzenia projektów naukowych. Mają także możliwość zaangażowania się w działalność kilkunastu kół naukowych oraz publikacji  w wydawanym na Wydziale ogólnopolskim periodyku naukowym “Młody Jurysta”. Na Wydziale działa także Uniwersytecka Poradnia Prawna oraz Szkoła Prawa Niemieckiego.

Poziom kształcenia:  studia jednolite magisterskie

Czas: 5 lat

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu studiów można się ubiegać o przyjęcie na wszystkie aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną oraz legislacyjną. Można znaleźć pracę m.in. w:

  • organach władzy publicznej (służbach mundurowych, organach administracji skarbowej, agendach państwowych),
  • instytucjach Unii Europejskiej, 
  • międzynarodowych firmach w działach prawnych,
  • instytucjach i organizacjach niepublicznych. 

 

Wymagania rekrutacyjne:

Studia jednolite magisterskie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka. 

Prawo prowadzone jest przez Wydział Prawa i Administracji. więcej na www.  

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na prawo stacjonarne
Wymagane dokumenty na prawo niestacjonarne 

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach