Prawo kanoniczne

 

Studia na kierunku prawo kanoniczne na UKSW kształtują przyszłych specjalistów z zakresu prawa kościelnego oraz zapewniają podstawowe wykształcenie z zakresu polskiego prawa świeckiego. Absolwenci prawa kanonicznego są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. 

Studenci mogą aktywnie działać w kołach naukowych na Wydziale oraz zdobywać doświadczenie prawnicze podczas praktyk w Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa Kanonicznego. Wielu z nich łączy swe studia ze studiami prawniczymi. Zdobyta w ten sposób kompleksowa wiedza pozwala na prowadzenie spraw z zakresu prawa państwowego i kościelnego, w tym m.in. procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych.

Niewątpliwą zaletą studiów na kierunku prawo kanoniczne na UKSW są zajęcia w małych grupach, co umożliwia studentom najlepszy kontakt z profesorami.  Bogaty program studiów przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy i znalezienia zatrudnienia w instytucjach kościelnych, organach administracji publicznej oraz kancelariach prawnych.

Poziom kształcenia:  studia jednolite magisterskie

Czas: 5 lat

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

  • kanoniczno – cywilna,
  • administracyjno – sądowa (kanoniczna).

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu kierunku prawo kanoniczne znajdziesz pracę m.in. w:

  • sądach i instytucjach kościelnych,
  • kancelariach prawnych,
  • urzędach administracji publicznej,
  • organizacjach pozarządowych. 

 

Wymagania rekrutacyjne:

Studia stacjonarne:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka. 

Studia niestacjonarne:

Decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Prawo kanoniczne prowadzone jest przez Wydział Prawa Kanonicznego. Więcej na www.  

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na prawo kanoniczne (studia stacjonane)
Wymagane dokumenty na prawo kanoniczne (studia niestacjonarne)

 

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach