Socjologia

Studia na kierunku socjologia na UKSW są wszechstronne i dają wiele możliwości rozwoju. Program studiów pozwala wykorzystać zdobytą na wykładach wiedzę podczas ćwiczeń w fokusowni oraz laboratoriach. Profesjonalna kadra doświadczonych nauczycieli akademickich przekazuje wiedzę na najwyższym poziomie, od lat docenianym przez ranking “Perspektyw”.

Kierunek socjologia na UKSW nastawiony jest na praktyczny wymiar studiowania i prowadzenia zajęć projektowych i analitycznych, co pozwala na zdobycie kompetencji tak potrzebnych na rynku pracy. Absolwenci kierunku mogą pracować m.in. w roli: eksperta w ośrodkach badania opinii publicznej, negocjatora, konsultanta w rozwiązywaniu konfliktów grupowych w firmach, dziennikarza czy animatora kulturalnego. Mają także możliwość kontynuowania kariery naukowej z zakresu nauk socjologicznych w Szkole Doktorskiej UKSW.

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Czas: studia licencjackie: 3 lata; studia magisterskie 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Specjalizacje na studiach magisterskich:

  • badania opinii publicznej, polityki i rynku,
  • socjologia zarządzania i relacji interpersonalnych,
  • socjologia ekonomiczno-menedżerska.

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu studiów na kierunku socjologia na UKSW można pracować m.in. w:

  • administracji publicznej,
  • komercyjnych ośrodkach marketingowych,
  • w ośrodkach badania opinii publicznej,
  •  Głównym Urzędzie Statystycznym,
  •  human resources,
  •  public relations.

 

Wymagania rekrutacyjne:

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej z toku studiów.

Socjologia prowadzona jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny. Więcej informacji na www.  

Kryteria przyjęć 

Wymagane dokumenty na socjologię 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach