Studia doktoranckie

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się przez stronę: https://studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 

w zakresie filozofii i psychologii
Informacji na temat studiów udziela mgr Agnieszka Norwa; ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, pok. 1441
01-938 Warszawa, tel./fax 022 569 96 75; e-mail: sd@uksw.edu.pl; www.wfch.uksw.edu.pl


Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych
w zakresie Literaturoznawstwa

e-mail: polonistyka@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa,
tel. 22 561 89 03

 

Studia doktoranckie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych
e-mail do kontaktu: doktoranckie.wmp@uksw.edu.pl
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel./fax: 22 569-96-70


Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych
w zakresie socjologii, nauk o polityce i historii

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 23, pok. 219, tel. 22 569 68 15.


Studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. 22 839 52 64, tel./fax 22 561 88 12, prawokan@uksw.edu.pl

 

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji
w zakresie prawa

Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, 01-938 Warszawa
studia.doktoranckie.prawo@uksw.edu.pl


Studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym 
w zakresie teologii
Szczegółowe informacje – http://teologia.uksw.edu.pl/doktoranci
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. (0 22) 561 88 16 

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Rektora UKSW;
  2. Odpis dyplomu magisterskiego;
  3. Wypełniony kwestionariusz;
  4. Życiorys;
  5. 3 zdjęcia;
  6. Ksero strony tytułowej pracy magisterskiej;
  7. Ksero pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego;
  8. Wstępny projekt badawczy (nie jest wymagany na Wydziale Teologicznym);
  9. Rekomendacja projektu badawczego sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego, pod kierunkiem, którego kandydat zamierza prowadzić badania; jeśli nie ma możliwości uzyskania takiej rekomendacji, wówczas wymagana jest opinia byłego opiekuna naukowego pracy magisterskiej.
  10. Wykaz publikacji. Dokumenty niekompletne i w terminach innych niż wyznaczone nie będą przyjmowane.
Podstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie wymaganych dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach