Studia niestacjonarne

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne są prowadzone na następujących kierunkach:

 

1) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

psychologia jednolite studia magisterskie

 

2) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

informatyka studia I stopnia

matematyka studia I stopnia

 

3) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:

bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia | studia II stopnia

ekonomia | studia I stopnia

 

4) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

filologia polska studia I stopnia | studia II stopnia

kulturoznawstwo studia I stopnia | studia II stopnia

 

5) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:

pedagogika studia I stopnia | studia II stopnia

pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie

 

6) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

administracja studia I stopnia | studia II stopnia

prawo jednolite studia magisterskie

 

7) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:

prawo kanoniczne (specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa) jednolite studia magisterskie

 

8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

nauki o rodzinie studia I stopnia | studia II stopnia

 

9) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

teologia (specjalność: teologia ogólna) jednolite studia magisterskie

 

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc, z wyłączeniem kierunków studiów niestacjonarnych I stopnia: pedagogika oraz pedagogika specjalna, prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych, dla których obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne jak dla studiów I stopnia stacjonarnych.

Dla kierunków studiów: pedagogika oraz pedagogika specjalna w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów stacjonarnych pedagogika oraz pedagogika specjalna.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach