Studia niestacjonarne

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne są prowadzone na następujących kierunkach:

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite magisterskie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Psychologia

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Informatyka

Informatyka

Matematyka

Matematyka

Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Kierunek lekarski

Wydział Nauk Humanistycznych

Filologia polska

Filologia polska

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Wydział Nauk Pedagogicznych

Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Wydział Prawa i Administracji

Administracja

Administracja

Prawo

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kanoniczne – spec. kanoniczna administracyjna-sądowa

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ekonomia

 

 

Ekonomia menedżerska

Wydział Studiów nad Rodziną

Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny

Teologia – spec. teologia ogólna

 

Specialized theological studies

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc, z wyłączeniem kierunków studiów niestacjonarnych na kierunkach: Psychologia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej), Kierunek Lekarski (Wydział Medyczny. Collegium Medicum),  Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (Wydział Nauk Pedagogicznych), dla których obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne jak dla studiów I stopnia stacjonarnych.

Dla kierunków studiów: kierunek lekarski, pedagogika oraz pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla studiów stacjonarnych.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach