Studia niestacjonarne

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne są prowadzone na następujących kierunkach:

 

1) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

 1. Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Psychologia

2) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO–PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

 1. Studia I stopnia:
 • Kierunek Matematyka,
 • Kierunek Informatyka;
 1. Studia II stopnia:
 • Kierunek Matematyka,
 • Kierunek Informatyka;

3) WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM

a) Studia jednolite magisterskie:
– kierunek lekarski        

4) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

 1. Studia I stopnia:
 • Kierunek Filologia polska,
 • Kierunek Kulturoznawstwo,
 1. Studia II stopnia:
 • Kierunek Filologia polska,
 • Kierunek Kulturoznawstwo;

5) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:

 1. Studia jednolite magisterskie:
  – Kierunek Pedagogika specjalna,
  – Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 1. Studia I stopnia:
 • Kierunek Pedagogika,
 1. Studia II stopnia:
 • Kierunek Pedagogika;

6) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

 1. Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Prawo,
 1. Studia I stopnia:
 • Kierunek Administracja,
 1. Studia II stopnia:
 • Kierunek Administracja;

7) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:

 1. Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Prawo kanoniczne: specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa;

8) WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY:

 1. Studia I stopnia:
 • Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Kierunek Ekonomia,
 1. Studia II stopnia:
 • Kierunek Ekonomia menedżerska,
 • Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne;

9) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

 1. Studia I stopnia:
 • Kierunek Nauki o rodzinie,
 1. Studia II stopnia:
 • Kierunek Nauki o rodzinie;

10) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

 1. Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Teologia;
 • Studia II stopnia:
 • Kierunek Specialized Theological Studies.

 

 

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc, z wyłączeniem kierunków studiów niestacjonarnych na kierunkach: Psychologia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej), Kierunek Lekarski (Wydział Medyczny. Collegium Medicum),  Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (Wydział Nauk Pedagogicznych), dla których obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne jak dla studiów I stopnia stacjonarnych.

Dla kierunków studiów: kierunek lekarski, pedagogika oraz pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla studiów stacjonarnych.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach