Teologia

Teologia to najstarszy kierunek na UKSW, który jest skierowany skierowany do osób, które chcą zdobyć szeroko pojętą wiedzę teologiczną w perspektywie społecznej i kulturowej. Efektywnie łączy tradycję z nowoczesnością, dzięki czemu kształci osoby o ugruntowanej tożsamości chrześcijańskiej, które umiejętnie odnajdują się we współczesnym świecie. Służy nauce myślenia i kształtowaniu własnej tożsamości, dlatego jest dziś ważnym i potrzebnym kierunkiem. 

Wysoki poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona kadra akademicka z bogatym dorobkiem naukowym. Pracownicy Wydziału Teologicznego biorą udział w licznych projektach badawczych, w które zaangażowani są także studenci. Specyfika studiów teologicznych służy nie tylko rozwijaniu kompetencji zawodowych, ale także formuje osobowość. Kierunek teologia na UKSW kształci teologów świeckich, księży oraz osoby konsekrowane. 

Poziom kształcenia:  studia jednolite magisterskie

Czas: 5 lat (stacjonarne), 6 lat (niestacjonarne)

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność na studiach magisterskich:

  • teologia ogólna

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku teologia  znajdziesz pracę m.in. w:

  • przedszkolach i szkołach,
  • parafiach,
  • instytucjach kościelnych,
  • wydawnictwach i redakcjach katolickich, 
  • instytucjach kulturalnych.

 

Wymagania rekrutacyjne

Na studia jednolite magisterskie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Na studia jednolite magisterskie obowiązuje także egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Teologia prowadzona jest przez Wydział Teologiczny. Więcej informacji na www.  

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na teologię (studia stacjonarne)
Wymagane dokumenty na teologię (studia niestacjonarne)

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach