Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - dziś

UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 10 000 studentów na 12 wydziałach

 
Studia prowadzone w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia. UKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ oraz na stypendia krajowe do uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST. Studenci, którzy oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich albo samorządzie studentów. Na uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki. 
 
Uniwersytet jest przyjazną dla osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych udziela pomocy przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na naszej uczelni. Udziela informacji o programach dla tych osób, jak też informacji o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych. Oferujemy też pomoc przy rejestracji na studia.
 
Doświadczeni doradcy zawodowi z  Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego (www.szkolenia.uksw.edu.pl), pomogą zaplanować ciekawą, pełną wyzwań ścieżkę zawodową, umożliwią uczestnictwo w stażach i praktykach studenckich organizowanych przez renomowane firmy krajowe oraz zagraniczne. Udzielają zarówno porad zawodowych i psychologicznych w obszarze kariery, jak również prowadzą zajęcia dydaktyczne z kompetencji miękkich. W ramach działalności prowadzą również konsultacje dla maturzystów.
 
 
UKSW prowadzi zajęcia w 2 głównych campusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się: Biblioteka Główna, biura administracji centralnej. W kampusie na Młocinach znajduje się nowoczesne laboratorium nauk przyrodniczych, biuro karier i pomocy materialnej dla studentów oraz liczne budynki dydaktyczne.
 
Na niektórych wydziałach system e-learning jest wzbogaceniem i uzupełnieniem zajęć prowadzonych metodami tradycyjnymi (wykład, ćwiczenia, konwersatoria). Nauczanie na odległość pozwala przede wszystkim na umieszczanie w jednym miejscu materiałów dla studentów, zarówno z wykładów, jak i z ćwiczeń. Umożliwia także interaktywne komentowanie tekstów, moderowanie dyskusji między samymi studentami czy studentem i wykładowcą oraz sprawną weryfikację zdobytych wiadomości przez testy i prace pisemne.
 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach