Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym na UKSW odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy. Doświadczona kadra akademicka przekazuje cenną wiedzę dotyczącą zabytkoznawstwa, konserwatorstwa czy historii sztuki, którą studenci mogą wykorzystać podczas zajęć ćwiczeniowych. Analizują i opisują wybrane dzieła kultury oraz poznają tajniki pracy w muzeach i wielu innych instytucjach, związanych z ochroną zabytków. 

Dodatkowym atutem studiów na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym na UKSW jest poznanie podstawowych technik prezentacji danych przestrzennych w formie map cyfrowych oraz zyskanie wiedzy, potrzebnej do odpowiedniego wykorzystywania oprogramowania narzędziowego GIS. 

Nie tylko wykłady, ale i ćwiczenia są istotnym elementem kształcenia na UKSW. Część zajęć w ramach praktyk studenckich prowadzona jest w muzeach i instytucjach kultury np. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studenci tego kierunku uczestniczą także w krajowych i zagranicznych wyjazdach badawczych. 

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia).

Czas: studia licencjackie: 3 lata; studia magisterskie 2 lata.

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym na UKSW można pracować m.in. w:

  • muzeach i galeriach sztuki,
  • Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,
  • światowych instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego (UNESCO),
  • instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego, planowaniem przestrzennym oraz rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym prowadzone jest przez Wydział Nauk Historycznych. Więcej na www.

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na zarządzanie dziedzictwem kulturowym

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach