Zarządzanie publiczne

Zarządzanie publiczne na UKSW to stosunkowo nowy kierunek, który obejmuje m.in. nowe technologie w zarządzaniu, sztukę negocjacji, zarządzanie projektowe, polityki publiczne, a także public relations.

U jego podstaw leżą przedmioty ekonomiczne takie jak makro- i mikroekonomia, ekonomia instytucjonalna i społeczna czy finanse publiczne. Program studiów obejmuje także zagadnienia społeczne np. sprawy socjalne, rynek pracy, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Kierunek zarządzanie publiczne na UKSW stwarza liczne możliwości zawodowe. Gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania i rządzenia państwem oraz specyfiki polityk publicznych pozwala absolwentom starać się o zatrudnienie w różnorodnych instytucjach administracji centralnej i samorządowej.  Studenci tego kierunku uzyskują kompetencje do pełnienia roli specjalistów na szczeblach kierowniczych oraz na stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia)

Czas: 3 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu kierunku zarządzanie publiczne na UKSW znajdziesz pracę m.in. w:

  • organach krajowej administracji publicznej i samorządach, 
  • instytucjach i organach Unii Europejskiej,
  • firmach konsultingowych i izbach gospodarczych,
  • stowarzyszeniach, fundacjach,
  • think-tankach.

 

Wymagania rekrutacyjne:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski lub matematyka, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, geografia, WOS, filozofia, drugi język obcy nowożytny.

Zarządzanie publiczne prowadzone jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny. Więcej na stronie www.  

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na zarządzanie publiczne

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach